Geef feedback

Environmental

Complexe milieuprojecten

Boskalis Environmental is betrokken bij complexe nationale en internationale milieuprojecten van Boskalis of andere (inter)nationale opdrachtgevers. Boskalis Environmental is als Nederlandse werkmaatschappij gespecialiseerd in het bewerken en verwerken van minerale afvalstoffen en het uitvoeren van (waterbodem)saneringen. Binnen Nederland is grondreiniging de belangrijkste activiteit.

Jaarlijks wordt in Nederland meer dan 500.000 ton verontreinigd materiaal gereinigd. Zowel nationaal als mondiaal worden aansprekende bodemsaneringen uitgevoerd. In Nederland begeleidt Boskalis Environmental de coördinatie van secundaire grondstoffen binnen projecten van Boskalis Nederland.

Vanwege het internationale karakter van de werkzaamheden, is het voor veel functies belangrijk dat je bereid bent om naar het buitenland te reizen.

Uitgelicht

Grondreiniging

Boskalis Environmental houdt zich onder andere bezig met de grootschalige reiniging van grond en minerale afvalstoffen (RKGV-slib, AVI-bodemassen). Hiervoor hebben ze de beschikking over verplaatsbare reinigingsinstallaties, maar er zijn ook vijf vaste locaties voor grondreiniging, zoals in Schiedam.

Laboratorium

Boskalis Environmental heeft een eigen laboratorium, dat onder andere geotechnisch onderzoek, milieukundig onderzoek en fysische analyses uitvoert. Ook is het laboratorium verantwoordelijk voor bemonstering. Het laboratorium van Boskalis Environmental is gevestigd in Papendrecht.

Bauxiet mijnbouwproject, Suriname

In het kader van het bauxiet mijnbouwproject in Lelydorp, heeft Boskalis in opdracht van Suralco 3,8 miljoen ton bauxiet afgegraven. Het geïntegreerde mijnbouwproject omvatte het verwijderen van de bovengrond, het uitgraven van bauxiet, het transporteren naar en het afleveren van bauxiet aan een naastgelegen raffinaderij.