Geef feedback

Inland Infra

Complexe oplossingen realiseren

Als aannemer voert Boskalis Nederland projecten uit op basis van traditionele bestekken en andere contractvormen, zoals Design & Construct en Design, Build, Finance & Maintain contracten. Deze modernere contractvormen maken de projecten complexer én uitdagender. Samen met de klant en je collega’s ga je multidisciplinaire, infrastructurele projecten realiseren zoals de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAAone), de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam of de realisatie van Buitenring Parkstad Limburg. Engineering, grondwerk, ontwerp en de aanleg van de benodigde kunstwerken, verlichting, markering en riolering zijn in deze projecten opgenomen. We bouwen ook civiele constructies zoals kademuren, bruggen, tunnels en containerterminals, ligplaatsen en aanlegsteigers. Naast grote infrastructurele projecten houden we ons ook bezig met kleinschaligere projecten. Je kunt hierbij denken aan projecten met impact op het provinciale wegennet. Een voorbeeld hiervan is onder andere de verdubbeling van de N62 (Sloeweg).

Op land en op water

Boskalis Nederland is zowel op land als op water actief. Op het water zijn we specialist in het ontwerpen en realiseren van complexe oplossingen voor kustverdediging in Nederland. Je kunt een rol spelen in de strijd tegen het water door het aanleggen van golfbrekers, dammen, dijken, zachte zeeweringen en civieltechnische oplossingen. Naast projecten gericht op kustverdediging is het ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van dijken en waterkeringen. Het verbreden van rivieren, het aanleggen van secundaire kanalen, het ophogen van dijken, het creëren van overstroomgebieden en het verbeteren van het landschap door de aanleg van natuurgebieden, zoals de Marker Wadden, zijn activiteiten die Boskalis Nederland uitvoert. Evenals het ontwikkelen van kustgebieden en zeehavens. Je kunt hierbij denken aan het opspuiten van haveneilanden en kadeterreinen, het uitbaggeren van toegangskanalen en het aanleggen van golfbrekers, pieren en dammen. Werken voor Boskalis Nederland betekent een enorme diversiteit in werken op land en op water.

Projecten met impact

De projecten waar je aan werkt veranderen het Nederlandse landschap, maken ons land beter bereikbaar en/of veiliger en creëren een betere leefomgeving. Voor elk project stellen we een eigen multidisciplinair team van professionals samen en maken we gebruik van het beste materieel. Dat gecombineerd zorgt voor een werkomgeving waarin je samen met je collega’s optimaal kunt presteren.

Uitgelicht

IJsseldelta

Het project IJsseldelta, onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, omvat de zomerbedverlaging Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer ter hoogte van Kampen. Tevens wordt ten zuiden van Kampen een by-pass aangelegd.

Aanleg Marker Wadden

Het Marker Wadden project bestaat uit de realisatie van een eiland met daaromheen een onderwaterlandschap.

Maasvlakte 2

Het grootste Nederlandse hydraulic engineering project na de Deltawerken.