Geef feedback

Activiteiten

Werken bij Boskalis betekent werken bij een wereldwijde speler en expert op het gebied van baggeren, offshore energy en maritieme dienstverlening, zoals sleepdiensten en reddings- en bergingswerk. Je komt ons echter niet alleen in het buitenland tegen, maar ook dichter bij huis. In Nederland houden wij ons bezig met de aanleg en onderhoud van havens, aanwinning van land, bescherming van kusten en oevers en de aanleg van complexe civiele infrastructurele werken.

Dredging

Boskalis staat al decennia lang bekend om haar baggeractiviteiten. Collega’s houden zich bezig met de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en oeverbescherming, delven van grondstoffen en andere specialismen.
Bekijk nu

Inland Infra

Inland infra activiteiten, zoals het voorbereiden (door middel van drooggrondverzet) en aanleggen van grootschalige civiele infrawerken, worden uitgevoerd door de collega’s van Boskalis Nederland. Ook houden zij zich bezig met werkzaamheden als grondverbetering en -sanering.
Bekijk nu

Offshore Energy

De offshore energy activiteiten van Boskalis hebben zich de afgelopen jaren in hoog tempo uitgebreid. De collega’s binnen de Offshore Energy divisie leveren maritieme diensten aan en voeren complexe projecten uit voor olie- en gasbedrijven en aanbieders van duurzame energievormen, zoals windenergie.
Bekijk nu

Towage

Onze havensleepdiensten zijn samengebracht in regionale partnerships. Wereldwijd assisteren onze collega’s binnenkomende en uitgaande zeeschepen in ruim 90 havens in 35 landen. Via Smit Lamnalco (50% Boskalis-deelneming) verlenen we ook diensten aan onshore en offshore terminals.
Bekijk nu

Salvage

De collega’s van SMIT Salvage houden zich bezig met diensten op het gebied van berging en wrakopruiming. Op ieder moment van de dag, waar dan ook ter wereld, verlenen ze assistentie aan schepen in nood.
Bekijk nu

Environmental

Boskalis Environmental houdt zich wereldwijd bezig met grootschalige reiniging van grond en baggerspecie en met complexe land- en (waterbodem)saneringen.
Bekijk nu