Geef feedback

Ambitieus co2-reductieplan

Boskalis Nederland heeft als ambitie om in de komende vijf jaar de uitstoot van CO2 van het eigen materieel met 35% te reduceren. “Die besparing willen we bereiken door het bewustzijn onder collega’s verder te vergroten: ‘Keep fuel in Mind’. Daarnaast gaan we brandstofbesparende maatregelen op de voet volgen. Maar het grootste aandeel van de reductie verwachten we van de introductie van onze duurzame biobrandstof”, vertelt Richard Rijper, algemeen directeur van Boskalis Nederland. “Uit diverse praktijktests is gebleken dat duurzame biobrandstof uitstekend presteert.”

Edax

Op het project Marker Wadden voer cutterzuiger Edax in 2016 al zes maanden lang op een biobrandstofmengsel B50 bestaand uit 50% lignine, een restproduct uit de papierindustrie. Dat resulteerde in een besparing van maar liefst 561 ton CO2-uitstoot.

Causeway

Hopperzuiger Causeway heeft probleemloos door de Rotterdamse haven gevaren voor het Hartel Tank Terminal project op een duurzaam biobrandstofmengsel B30, gemaakt met 30% afgewerkte frituurolie. “Je merkt aan de prestaties van het schip niet dat je op biobrandstof vaart, het werkt gewoon hetzelfde”, vertelt Rob van Dijk, kapitein van de Causeway, in de Brandpunt+ documentaire over duurzame brandstoffen die in februari 2018 uitgezonden werd.

Vijf jaar Goodfuels

Richard Rijper: “Omdat voor het gebruik van biobrandstof geen aanpassing aan ons materieel nodig is, kunnen we deze brandstof inzetten op onze schepen, droog grondverzetmaterieel en vrachtwagens.” Als startsein van het ambitieuze CO2-reductieplan tekende Boskalis Nederland begin 2018 een vijfjarig contract met biobrandstofleverancier Goodfuels. “Wij kunnen nu op elk project biobrandstof inzetten en hiermee direct een flinke CO2-reductie realiseren. Daarvoor hebben we wel commitment van onze opdrachtgevers nodig. Samen kunnen we duurzaamheid een enorme boost geven.”

Leuke weetjes over duurzame biobrandstof

  1. De duurzame biobrandstof wordt uitsluitend gemaakt van reststromen, zoals afgewerkt frituurvet of afvalresten uit de papierindustrie. Er wordt nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van grondstoffen en gewassen uit de voedselketen zoals palmolie en er wordt geen enkele boom voor dit doel omgehakt.
  2. Biobrandstof is een duurzame brandstof waarmee we direct een flinke reductie van CO2-uitstoot kunnen realiseren. Tegelijkertijd ontwikkelt de Boskalis Taskforce Energy Efficiency nieuwe toepassingen die ons helpen in de toekomst nog CO2-neutraler te gaan werken.
  3. Elk Boskalis materieelstuk is geschikt voor duurzame biobrandstof. Niet alleen onze schepen kunnen op biobrandstof varen. Ook onze shovels, dumpers, vrachtwagens en kranen en zelfs de generatoren draaien uitstekend op duurzame biobrandstof.
  4. De duurzame biobrandstof bestaat voor 30 tot 50 procent uit volledig duurzame biobrandstof. Het gebruik van 100% duurzame biobrandstof is nu nog niet mogelijk.

Meer weten? Zie Brandpunt+

Op 15 februari jl. zond Brandpunt+ de documentaire ‘De Klimaatkantelaars: Scheepvaart’ uit over het
positieve effect van het gebruik van duurzame biobrandstoffen op schepen. Invalshoek: waarom ze
nog niet op grote schaal gebruikt worden.