Geef feedback

De N470 geeft energie!

Boskalis Nederland gaat bouwen aan een weg die energie oplevert. Begin juni dit jaar kreeg Boskalis Nederland de definitieve gunning van de N470, een project vol innovaties. De N470 is een belangrijke schakel tussen de A4 Delft, de A13 en de A12. Het traject loopt door de stad, door bedrijventerreinen en kassencomplexen, maar ook door een natuurgebied en langs de TU Delft. Er zijn veel onderdoorgangen, kruisingen en rotondes. Opdrachtgever provincie Zuid-Holland wil de weg vernieuwen op een vooruitstrevende manier: minimaal alle CO2 die is uitgestoten tijdens de realisatiefase moet over twaalf jaar zijn gecompenseerd. Tendermanager Niek Klinkenberg en duurzaamheidsspecialist Annika Trignol aan het woord over deze nieuwe parel in de portefeuille: “Wij maken de weg energieneutraal in zeven jaar en garanderen dat we in de jaren daarna door duurzame innovaties zelfs 164% van de CO2-uitstoot compenseren”, vertelt tendermanager Niek Klinkenberg.

Beproefde innovatie

Naast de geëiste maatregelen om dit voor elkaar te krijgen, krijgt Boskalis Nederland de ruimte om zelf innovaties aan te dragen. Onze opdrachtgever kiest voor duurzame, maar ook beproefde methodes. Niek Klinkenberg: “We hebben met een heel gemêleerde groep collega’s de markt verkend en kregen 250 maatregelen boven tafel. Daarvan hebben we twaalf betrouwbare maatregelen aangeboden. We leerden intussen ook zelf, bijvoorbeeld over digitale gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Denk aan zonnepanelen in het trottoir waarmee je de breedte van de looppaden kunt aanpassen aan het aantal voetgangers.”

Verkeerslicht-batterij

Onze opdrachtgever wil met het project ook bewustwording over de energietransitie bereiken. Niek Klinkenberg: “We plaatsen naast de weg een megabatterij die de energie opslaat die we opwekken met onder andere zon en wind. Om de bewustwording te vergroten maken we aan de buitenkant met groen, oranje of rood zichtbaar hoever de batterij is opgeladen. We gaan ook energie opwekken via een nieuwe geluidswal. Besparen doen we door ledverlichting te plaatsen in onder andere de verkeerslichten en door smart mobility toe te passen. Een voorbeeld? Het stoppen en optrekken van een vrachtwagen kost een liter brandstof. Door de verkeersregeling zo in te stellen dat een vrachtwagen kan doorrijden, bespaar je dus aanzienlijk.”

Leren

Boskalis Nederland krijgt in dit project met andere technieken te maken. Zo werken we niet alleen samen met onze partner Dynniq, specialist in energie en mobiliteit, maar ook met het Natuurvezelapplicatiecentrum. Annika Trignol: “We gaan zo veel leren over hoe we duurzame materialen, zoals stengels van de paprikaplant, kunnen gebruiken in onze infrastructurele werken. We gaan vanaf dag 1 innoveren, eerst anderhalf jaar tijdens de realisatie en vervolgens twaalf jaar tijdens de onderhoudsvrije periode.” De N470 is kortom een prachtig project dat Boskalis Nederland nu al energie geeft.