Waar ben je naar op zoek?

Boskalis Nederland / Inland infra

Alle activiteiten op de Nederlandse markt worden uitgevoerd door Boskalis Nederland, een zelfstandig opererend onderdeel van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Boskalis Nederland heeft een aantal specialismen, zoals de engineering, het ontwerp en de aanleg van complete civiele infrastructurele werken op zowel het land als op het water. Je kunt hierbij denken aan autosnelwegen, inclusief kunstwerken als bruggen, tunnels, viaducten en aquaducten, maar ook aan het realiseren van havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers. Daarnaast is Boskalis Nederland gespecialiseerd in droog grondverzet, grondverbetering en -sanering. In totaal zijn er circa 1.000 medewerkers actief op Nederlandse projecten in de realisatie en in de tenderfase. Boskalis Nederland is gevestigd aan de Waalhaven in Rotterdam. 

Complexe oplossingen realiseren 

Als aannemer voert Boskalis Nederland projecten uit op basis van traditionele bestekken en andere contractvormen, zoals Design & Construct en Design, Build, Finance & Maintain contracten. Deze modernere contractvormen maken de projecten complexer én uitdagender. Samen met de klant en je collega’s ga je multidisciplinaire, infrastructurele projecten realiseren zoals de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAAone), de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam of de realisatie van Buitenring Parkstad Limburg. Engineering, grondwerk, ontwerp en de aanleg van de benodigde kunstwerken, verlichting, markering en riolering zijn in deze projecten opgenomen. We bouwen ook civiele constructies zoals kademuren, bruggen, tunnels en containerterminals, ligplaatsen en aanlegsteigers. Naast grote infrastructurele projecten houden we ons ook bezig met kleinschaligere projecten. Je kunt hierbij denken aan projecten met impact op het provinciale wegennet. Een voorbeeld hiervan is onder andere de verdubbeling van de N62 (Sloeweg). 

Op land en op water

Boskalis Nederland is zowel op land als op water actief. Op het water zijn we specialist in het ontwerpen en realiseren van complexe oplossingen voor kustverdediging in Nederland. Je kunt een rol spelen in de strijd tegen het water door het aanleggen van golfbrekers, dammen, dijken, zachte zeeweringen en civieltechnische oplossingen. Naast projecten gericht op kustverdediging is het ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van dijken en waterkeringen. Het verbreden van rivieren, het aanleggen van secundaire kanalen, het ophogen van dijken, het creëren van overstroomgebieden en het verbeteren van het landschap door de aanleg van natuurgebieden, zoals de Marker Wadden, zijn activiteiten die Boskalis Nederland uitvoert. Evenals het ontwikkelen van kustgebieden en zeehavens. Je kunt hierbij denken aan het opspuiten van haveneilanden en kadeterreinen, het uitbaggeren van toegangskanalen en het aanleggen van golfbrekers, pieren en dammen. Werken voor Boskalis Nederland betekent een enorme diversiteit in werken op land en op water. 

Projecten met impact

De projecten waar je aan werkt veranderen het Nederlandse landschap, maken ons land beter bereikbaar en/of veiliger en creëren een betere leefomgeving. Voor elk project stellen we een eigen multidisciplinair team van professionals samen en maken we gebruik van het beste materieel. Dat gecombineerd zorgt voor een werkomgeving waarin je samen met je collega’s optimaal kunt presteren. 


Onze vacatures

Bekijk hieronder onze vacatures. Zit er nu niet bij wat je zoekt? Maak dan een jobalert aan onder aan de pagina.

Job alert

Geen geschikte vacature gevonden? Maak dan een job alert aan door jouw zoekcriteria in te vullen zodat je altijd als eerste op de hoogte bent van de nieuwste vacatures bij Boskalis.

Inschrijven