Geef feedback

Internationaal én nationaal

Als je op een van de projecten aan de slag gaat, dan kun je zowel internationaal als nationaal werken.

Internationaal

Boskalis is wereldwijd actief voor klanten in 75 landen, verspreid over zes continenten. De kans dat je op een van onze internationale projecten gaat werken is dan ook zeer groot. Afhankelijk van je functie en het project waar je naar toe gaat, verblijf je voor langere of kortere tijd in het buitenland. Bij Boskalis hebben we verschillende verlofschema’s. De regeling die op jou van toepassing is, hangt samen met je privésituatie en de vloot of het project waarvoor je werkzaam bent. Tijdens de selectieprocedure word je hier verder over geïnformeerd.

Nationaal

Ambieer je geen internationale carrière? Ook dan hebben we talrijke carrièremogelijkheden voor je. In Nederland werken we op land én op water en houden we ons bezig met de aanleg en onderhoud van havens, aanwinning van land, bescherming van kusten en oevers en de aanleg van complexe infrastructurele werken. Boskalis Nederland voert de werkzaamheden in Nederland uit.