Privacy verklaring

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar sollicitanten. Bescherming van de privacy en persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor het uitvoeren van werving- en selectie activiteiten. Het behandelen van persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als sollicitant te informeren over de wijze waarop Boskalis jouw gegevens verwerkt.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die je via de website boskalis.com/werkenbij en/of boskalis.com/careers aan Boskalis verstrekt en op de door Boskalis zelf verzamelde gegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld naar de stand van zaken op 1 januari 2016. Door veranderende wetgeving of gewijzigde zakelijke praktijken kan het voorkomen dat deze privacyverklaring wordt aangepast. Bezoek dan ook regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Aanpassingen worden in geen enkel geval van tevoren gemeld.

Gegevens verzamelen

Boskalis verzamelt en verwerkt de gegevens van jou als sollicitant door gebruik te maken van formulieren op de website boskalis.com/werkenbij en/of boskalis.com/careers. Voorbeelden van gegevens die Boskalis verzamelt zijn contactgegevens (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding (scholing, cursussen, enz.) arbeidsverleden (eerdere werkgevers, referenties enz.). Naast de gegevens die jij als sollicitant aan Boskalis verstrekt, verzamelt Boskalis gegevens vanuit social media en andere openbare bronnen en automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de website boskalis.com/werkenbij en/of boskalis.com/careers. Deze informatie bestaat onder andere uit je IP-adres, de datum van het invullen van de persoonsgegevens en cookies.

De verzamelde gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meer databases.

Gebruik verzamelde gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden door Boskalis uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- selectieproces mogelijk te maken. Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft als doel om jou als sollicitant te helpen om binnen Boskalis in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming vooraf verstrekt Boskalis jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel kan Boskalis jouw gegevens verstrekken aan derden indien Boskalis dit gewenst acht voor het sollicitatieproces, bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment. Gegevens die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, anders dan jouw IP-adres) kunnen eventueel wel verstrekt worden aan derden. Ten slotte zal Boskalis jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Links naar andere websites

Het kan voorkomen dat op de website boskalis.com/werkenbij en/of boskalis.com/careers links naar websites van andere partijen worden opgenomen. Boskalis draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte website een privacyverklaring bevat en lees deze om te zien of jij je kunt vinden in hetgeen daar beschreven staat.

Vragen?

Gebruik voor vragen over deze privacyverklaring ons contactformulier.