Geef feedback

Borssele project in beeld

Diverse Boskalis business units hebben een verscheidenheid aan activiteiten uitgevoerd voor het Borssele project, waaronder dijkversterking, het baggeren van sleuven en het leggen, aan land brengen en installeren van de twee 60 kilometer lange exportkabels die de toekomstige offshore windparken verbinden met het Nederlandse elektriciteitsnet. In dit artikel worden een aantal aspecten van het project in beeld gebracht.

“In de afgelopen maanden hebben we alle kabels begraven,” vertelt Project Manager Simon Overgaauw. “In het offshore-gedeelte heeft de begraaftool Trenchformer vanaf het kabellegschip Ndurance zijn werk afgemaakt. Op het nearshore-traject heeft de Giant 7 als kabellegschip uitstekend gefunctioneerd, in samenwerking met de nieuwe begraaftool BSS3 die we in eigen huis speciaal voor dit project hebben ontwikkeld. De BSS3 heeft de kabels begraven op dieptes variërend van 3 tot 8 meter. Dat is uniek: geen enkel ander bedrijf is in staat om dit type kabels tot deze dieptes te installeren. In het nearshore-gedeelte hebben we ook de twee aanlandingen gerealiseerd, de eerste op 12 april 2019 en de tweede op 11 mei 2019. Hierbij zijn de kabels ruim anderhalve kilometer over de zogenoemde mudflat aan land getrokken tot aan het landstation in Borssele. Aansluitend op de aanlandingen heeft de Giant 7 tweemaal de vaarweg doorkruist om hier, op sterk uiteenlopende dieptes, de kabels te leggen. Daarvoor werd op 14 april 2019 en op 13 mei 2019 de vaarroute van en naar de haven van Antwerpen volledig afgesloten. We hadden in beide gevallen een tijdslimiet van slechts tien uur. Er stond dus veel op het spel, maar we zijn erin geslaagd om beide keren binnen de gestelde tijdslimiet te blijven.”

Geen enkel ander bedrijf is in staat om dit type kabels tot deze dieptes te installeren

Borssele Bèta

Projectdirecteur Hans Veth: “Na het leggen van de laatste kabel hebben we de Giant 7 in de haven van Vlissingen omgebouwd om de offshore joints (kabelverbindingen) tot stand te brengen. De totale afstand die de kabels overbruggen is groter dan de kabellengte die we in één keer op het schip konden meenemen. Daardoor liggen er op vier locaties op het zeebed losse kabeldelen, die we nog met elkaar moeten verbinden,” aldus Hans. ‘Dat traject is medio juni van start gegaan. Het maken van iedere verbinding duurt circa tien dagen, dus we verwachten hier eind juli 2019 mee klaar te zijn. Voorts zijn we nu bij de aanlandingen bezig om met graafmachines de kabels met steen te bedekken. Ook hebben we ons valpijpschip Rockpiper gemobiliseerd om in de vaargeul, op dieptes van dertig tot zestig meter, de kabels met steen te beschermen. Hiervoor voeren we uit Noorwegen in totaal 70.000 ton steen aan.” Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het project Borssele Bèta in volle gang. Dit werk omvat het installeren van twee exportkabels van elk 65 kilometer lang en een zogenoemde interlink-kabel met een
lengte van 7 kilometer tussen de Alpha en Bèta-platforms. “De eerste drie kabels hiervoor zijn reeds in Nederland aangekomen en de eerste baggerwerkzaamheden hiervoor gaan eind juli van start,” zegt Hans.