Geef feedback

Onze collega's aan het woord

Arjan Schrijen
Fleet Manager

‘Als kind was ik gefascineerd door alles wat met scheepvaart te maken had en een studie scheepsbouwkunde was een hele logische keuze. Direct na zijn studie werd Arjan in 2001 bij Boskalis aangenomen in de functie van trainee bij de technische dienst. In de jaren daarna was hij een aantal jaren als technisch inspecteur werkzaam in het Midden-Oosten, waar Boskalis rond die tijd veel projecten uitvoerde. ‘In die tijd heb ik veel kennis opgedaan van scheepsonderhoud,‘ vertelt hij. ‘Een baggerschip zit vol onderdelen die voortdurend onderhevig zijn aan slijtage. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om schepen te ontwerpen en te bouwen, niet om ze te onderhouden. Mijn vakkennis heb ik in de praktijk geleerd. Vervolgens kreeg ik de kans om in Papendrecht te komen werken, met aanvankelijk als aandachtsgebied de kleine snijkopzuigers. Na zo’n twee jaar werd ik als fleet manager verantwoordelijk voor de kleinere hoppers en later voor de backhoes. Inmiddels ben ik al zo’n tien jaar fleet manager en sinds bijna drie jaar verantwoordelijk voor de grote hoppers: Queen of the Netherlands, Fairway, Prins der Nederlanden, Oranje, Gateway en Willem van Oranje. Dat kan ik uiteraard niet alleen, het is echt teamwerk. Ieder schip heeft een vessel team, bestaande uit de vlootstaf, de technisch inspecteur en de fleet engineer. Ik ben lid van de teams van ‘mijn’ hoppers. Er is voortdurend overleg met de collega’s aan boord: van kapiteins en hoofdmachinisten en van electrical engineer tot de zuigbaas.’

Volwaardige business partner

Hoe omschrijf je jouw rol als fleet manager? En wat is de rol van fleet management binnen Boskalis?
‘Fleet management is in feite de rederij van Boskalis. Als fleet managers zijn wij niet alleen de verhuurder van de schepen, maar ook van de bijpassende prestaties. Onze afdeling is in de afgelopen jaren uitgegroeid van een pur sang technische dienst tot een organisatie die echt meedenkt met de projecten. We proberen bij te dragen aan de totale prestatie van Boskalis door ons op te stellen als een volwaardige business partner. Samen met DTED en andere disciplines binnen Boskalis probeer ik ervoor te zorgen dat onze schepen zijn afgestemd op de marktvraag en op specifieke uitdagingen van projecten. Onze doelstelling is dat reparaties en modificaties leiden tot structurele verbeteringen. Als fleet manager houd ik me niet alleen bezig met de planning en het financiële beheer, zoals huuropbrengsten en reparatievergoedingen, maar ben ik ‘van de wieg tot het graf’ bij de schepen betrokken. Dat betekent dat ik ook verantwoordelijk ben voor het op een duurzame manier slopen en recyclen van schepen binnen de Dredging divisie.’

Baggerprojecten kun je het beste vergelijken met de procesindustrie

Ontzorgen

Op welke manier kun je een schip aanpassen aan specifieke omstandigheden op een project?
‘Een goed voorbeeld is de Prins der Nederlanden: deze hopper had op het project Borssele een zeer lange zuigbuis nodig. Ons vessel team, bemanning en collega’s van scheepsautomatisering hebben die hele uitrusting opgebouwd en geijkt, zodat het projectteam beschikte over een schip dat perfect was voorbereid op de taak die moest worden uitgevoerd. Zo proberen we de projecten te ontzorgen. De projecten van de Dredging divisie worden steeds complexer, bijvoorbeeld door lokale regelgeving en strenge eisen die klanten stellen. Hoppers die aan het werk gaan in Nieuw-Zeeland of Australië moeten aan strenge bio-fouling voorschriften en lokale regelgeving voldoen. Niet alleen de romp en het beun, maar ieder hoekje en gaatje van een schip moet worden ontdaan van algen, mosselen en andere schaaldieren. Om de projectorganisatie te ontlasten nemen wij daarin het voortouw. Wij zorgen dat het schip in dok gaat en terdege wordt geïnspecteerd en gereinigd. In de toekomst zullen we in Europa ook steeds vaker te maken krijgen met dit soort uitgebreide milieu-inspecties naast de specifieke uitdagingen op het terrein van brandstof en uitstoot.’

Machinefabriek

Kun je iets vertellen over andere uitdagingen van je werk en de belangen die op het spel staan?
‘Baggerwerk heeft misschien geen hightech uitstraling, maar qua techniek en logistiek is het een uitermate complex vakgebied. Een baggerschip kost al gauw een paar ton per week, en dan reken ik de bemanning en de brandstof nog niet mee. Baggerprojecten kun je het beste vergelijken met de procesindustrie, met het baggerschip als drijvende productie-unit. Daaruit volgt dat een baggerschip even betrouwbaar en onafgebroken moet kunnen produceren als een machinefabriek: het werk moet continu kunnen doorgaan. Een werkweek heeft 168 uur, en onze uitdaging is ervoor te zorgen dat het schip al die uren ook echt productief is. Als er zich tijdens de uitvoering een mankement voordoet aan een schip dan heeft dat direct enorme gevolgen voor de productie en voor de winstgevendheid van het project. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar manieren om ons scheepsbeheer slimmer en efficiënter te maken. Wat mezelf betreft: ik kom uit een ondernemende familie, en ik probeer dat stukje ondernemerschap ook te gebruiken in deze functie.’

Wil je meer weten over werken bij Boskalis? Lees dan de andere verhalen van collega’s!