Geef feedback

Onze collega's aan het woord

Paula van Baaren
Coastal engineer

Na een periode gewerkt te hebben bij een ingenieursbureau is Paula van Baaren in 2010 in de rol van coastal engineer begonnen bij Boskalis. Zoals Paula zelf zegt: ‘Het grote voordeel van mijn rol bij Boskalis is dat ik naast het geven van advies ook actief betrokken ben bij de realisatie van het waterbouwkundig ontwerp gedurende projecten in uitvoering. De koppeling met de praktijk en het internationale karakter geven mijn werk extra dynamiek en dat is wat mij betreft een groot pluspunt van werken voor een grote aannemer zoals Boskalis.’

‘Het kenmerkende aan mijn baan als coastal engineer bij Boskalis is dat mijn werk veel verder gaat dan alleen het geven van advies. Bij het ontwerpen van een waterbouwkundige oplossing is de uitvoerbaarheid een uitermate belangrijk aspect en zodra de uitvoering start, heb ik als specialist nog steeds een adviserende rol richting het projectteam. Ik heb hierdoor veel contact met collega’s met uiteenlopende achtergronden, van project manager tot uitvoerder én alles wat er tussen zit. Het frequente contact met collega’s die een schat aan kennis van projecten hebben, zorgt ervoor dat ik continu blijf leren en dat komt uiteraard ten goede aan de oplossingen die ik bedenk. Een voorbeeld van een project waar ik veel geleerd heb, is de aanleg van de tweede Maasvlakte. Het ontwerpen en realiseren van de harde zeewering over een lengte van 3,5 kilometer is een innovatief concept en uniek in Nederland. Om de stabiliteit van de harde zeewering in dagelijkse en extreme omstandigheden aan te kunnen tonen, hebben we als aannemerscombinatie PUMA (Boskalis & Van Oord) uitgebreid modelonderzoek gedaan in diverse waterloopkundige laboratoria in Europa.

De voordelen van een ingenieursbureau en een grote aannemer.

Gekscherend zeg ik weleens dat ik bij Boskalis profiteer van de voordelen van zowel een ingenieursbureau als van een grote aannemer; naast de adviezen voor complexe baggerprojecten, ben ik betrokken bij haalbaarheidsstudies en schaalmodeltesten én ik ben betrokken bij projecten in de uitvoering. Daarnaast heb ik bij Boskalis tijd om technische aspecten uit te diepen en nemen we deel aan lange termijn onderzoeksprojecten onder andere gericht op offshore gerelateerde vraagstukken. Gezien de activiteiten van Boskalis krijgen we namelijk steeds vaker vraagstukken vanuit de Offshore Energy divisie, bijvoorbeeld over de aanleg van een windmolenpark zoals het Aberdeen Offshore windmolenpark voor de kust van Schotland. De offshore vraagstukken zijn met name interessant omdat de ontwerpregels nog niet tot in detail zijn ontwikkeld en je in aanraking komt met hele andere disciplines dan in de meer ‘traditionele’ kustwaterbouw. Zo nemen we op dit gebied deel aan het Joint Industry Project ‘HaSPro’ waarin ontwerpregels worden ontwikkeld voor bodembeschermingen bij offshore windmolen projecten.

Als coastal engineer ga je soms ook voor korte periode naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens de tenderfase voor overleg met partners en de klant of tijdens de uitvoeringsfase om het definitieve ontwerp met de klant overeen te komen. Deze tripjes zorgen altijd voor een prettige afwisseling met het werk op kantoor in Papendrecht. Wat mij opviel toen ik bij Boskalis begon? Het klinkt misschien als een cliché, maar iedereen is extreem trots op het werk dat we met z’n allen verzetten. En ondanks de drukke agenda’s maakt iedereen tijd voor je als je vragen hebt. Voor mij was de stap naar Boskalis in ieder geval de perfecte stap!’

Wil je meer weten over werken bij Boskalis? Lees dan de andere verhalen van collega’s!