Onze collega's aan het woord

Sarah Sangster
Trainee

Sarah Sangster is in 2015 aan het 1,5 jaar durende traineeship van Boskalis begonnen. Daarvoor heeft ze in het kader van haar studie civiele techniek aan de TU Delft acht maanden bij Boskalis gewerkt aan haar afstudeerscriptie. Tijdens haar afstuderen heeft ze methodes onderzocht om economische doelstellingen van havens te combineren met een doelgerichte aanpak om biodiversiteit te vergroten. In november 2015 is haar scriptie bekroond met de Waterbouwprijs.

“Uiteraard ben ik trots op het feit dat mijn scriptie ‘De Groene Poort in Rotterdam’ bekroond is met de Waterbouwprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Waterbouwers, de brancheorganisatie van de maritieme industrie, aan studenten in de richting waterbouwkunde of aanverwante studierichtingen. Juist door mijn civieltechnische achtergrond heb ik voor mijn afstuderen bewust gekozen voor een onderzoek waarin eco-engineering een grote rol speelt. De Building with Nature-filosofie spreekt me erg aan, en de essentie ervan is nu juist dat je allerlei verschillende vakgebieden moet samenbrengen om tot een goede aanpak te komen. Je hebt zowel ingenieurs nodig als ecologen en economen. De uitdaging van mijn onderzoek was met een ontwerp te komen voor een natuurvriendelijke ontwikkeling van havengebieden. Normaal wordt bij de ontwikkeling van havengebieden doorgaans alleen gekeken naar economische en technische factoren, maar ik wilde juist ook andere functies meenemen.

Een van de uitgangspunten van het onderzoek was het feit dat havens en andere deltagebieden een cruciale rol spelen in het mariene leven, en vooral voor trekvissen als steur en zalm. Tijdens mijn studie civiele techniek heb ik uiteraard geen kennis vergaard over de optimale habitat van trekvissen, maar gelukkig heeft Boskalis ecologen in dienst die me daarbij geweldig hebben geholpen. Trekvissen migreren hier van zoet naar zout water, en de overschakeling die ze daarvoor moeten maken is heel ingrijpend. Ze bereiden zich in havens en rivierdelta’s voor op die overgang, maar daar hebben ze tijd en ruimte voor nodig. Havengebieden lenen zich daar nu nauwelijks voor, maar met relatief eenvoudige middelen kunnen de omstandigheden voor de vissen worden verbeterd.

 

De ‘groene’ aanpak is de enige keuze!

Een van de mogelijkheden is de aanleg van langsdammen, die de golfbewegingen van passerende schepen kunnen dempen, zodat er rustige plekken langs de oevers of in oude stadshavens ontstaan. Daarnaast is het ook belangrijk om de voedselvoorziening voor de vissen te verbeteren. Vissen eten kleine krabbetjes en wormpjes. In de meeste havengebieden komen die nauwelijks voor, omdat vrijwel alle oevers en kadeconstructies gemaakt zijn van steen of beton. Door te kiezen voor zandig materiaal als oeverbekleding kunnen allerlei plant- en diersoorten zich makkelijker ontwikkelen. Je kunt ook denken aan de aanleg van kunstmatige kwelders van baggerslib, bijvoorbeeld als talud achter de langsdammen. De invloed van het getij draagt dan bij aan het ontstaan van meer flora en fauna, en dat kan er weer voor zorgen dat het havengebied ook aantrekkelijker wordt voor nieuwe vogelsoorten. Zo zijn er veel mogelijkheden om de biodiversiteit in een havengebied te laten toenemen.

Na het afronden van mijn studie civiele techniek heb ik bewust voor een traineeship bij Boskalis gekozen. Boskalis is een grote organisatie, die vanaf het allereerste begin bij een project betrokken kan worden. Dat betekent dat Boskalis ook een verschil kan maken in de aanpak die gekozen wordt om een waterbouwkundige opdracht uit te voeren. Er is ruimte om een eigen invulling te geven aan projecten. Als koploper op waterbouwgebied moet Boskalis blijven innoveren om die positie te kunnen behouden, en ik ben ervan overtuigd dat Building with Nature daarbij onmisbaar is. Mijn belangrijkste overweging is het feit dat Boskalis inziet hoe belangrijk het is om naar nieuwe, ‘groene’ oplossingen te blijven zoeken. Boskalis incorporeert ecologie zoveel mogelijk in alle ontwerpen voor projecten, en dat vind ik belangrijk. De aandacht van overheden voor de natuur en het milieu speelt echt niet alleen in Nederland of Europa een belangrijke rol. Ik werk nu als trainee in Mexico en het valt me op dat ook de Mexicaanse overheid veel aandacht heeft voor het milieu. Als er in Mexico een stuk oerwoud wordt gekapt eist de overheid dat er elders evenveel bomen worden geplant, en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Eco-engineering wordt overal ter wereld steeds belangrijker. Steeds meer mensen realiseren zich dat negatieve ingrepen in de natuur een boemerangeffect hebben. Goede ecosystemen zijn essentieel voor de toekomst van de wereld en dus voor de mensheid, dat is ook een van de uitgangspunten van de Building with Nature-filosofie. De leidende rol die Boskalis heeft op het gebied van eco-engineering is voor mij een belangrijke reden om voor Boskalis te willen werken.”

Wil je meer weten over werken bij Boskalis? Lees dan de andere verhalen van collega’s.