Geef feedback

Onze collega's aan het woord

Stefan van de Sande
Coastal engineer

Stefan van de Sande is na het afronden van de wo-opleiding civiele techniek aan de TU Delft in 2013 bij Hydronamic, het ingenieursbureau van Boskalis, begonnen. Het was voor Stefan een bewuste keuze om aan de slag te gaan bij het ingenieursbureau van een grote aannemer. ‘Bij Hydronamic heb ik de mogelijkheid om het ontwerp te maken en dit daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en dat spreekt mij enorm aan’, aldus Stefan.

‘Werken in de functie van coastal engineer bij een grote aannemer zoals Boskalis betekent ontwerpen op het scherpst van de snede en dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Aangezien tijdens een tenderfase zowel de tijd als de beschikbare informatie beperkt is, is het een uitdaging om een optimaal ontwerp te realiseren. Bij het maken van een waterbouwkundig ontwerp balanceer je altijd tussen kansen en risico’s, maar door de klantvraag goed te doorgronden, probeer je kansen optimaal te benutten om zo het verschil te maken ten opzichte van de concurrentie. Op basis van enkel veilige aannames gaan we geen tenders binnenhalen, maar uiteraard moeten we een scherp ontwerp wel kunnen onderbouwen bij de klant. Er is dan ook volop ruimte om risico’s verder te onderzoeken en technisch uit te diepen.

Werken op de grens tussen theorie en praktijk.

Na een succesvolle tender blijf ik actief bij projecten betrokken. Het is dan onder andere mijn taak om het ontwerp tot in detail verder uit te werken. Voor een Ruimte voor de Rivier project zat ik samen met de uitvoerders in de ‘keet’ en was ik het eerste aanspreekpunt voor ontwerptechnische vragen voor zowel de uitvoering als de klant. Mijn rol als coastal engineer is hierdoor oprecht uitdagend, want ik moet een technisch onderbouwd ontwerp aanleveren waarin zowel de belangen van de klant als de praktische uitvoerbaarheid zijn geïntegreerd. Het Ruimte voor de Rivier project was toevallig in Nederland, maar als coastal engineer is heel de wereld mijn werkgebied. In een week tijd kan ik bezig zijn met een grote golfbreker in Mexico, een landaanwinningsproject in Indonesië en een lokale dijk in Nederland waardoor ik fictief heel de wereld overvlieg.

Juist doordat wij als intern ingenieursbureau dicht op de praktijk zitten, komen we tijdens tenders en projecten in uitvoering vraagstukken tegen die vragen om innovatieve oplossingen of technische verdieping. Voor het onderzoeken van vraagstukken maken we actief gebruik van afstudeerders, maar we sluiten ook geregeld aan bij onderzoekscommissies, zoals Joint Industry Projects. Zo zijn we onder andere betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de baggertechniek en offshore. Ook zoeken we actief koppelingen met andere vakgebieden, zoals ecologie in het kader van het Building with Nature programma. Zo zijn we continu opzoek naar hoe we in ons ontwerp de ecologische functie van een oeverbescherming kunnen verbeteren voor bijvoorbeeld onderwaterfauna.

Voor mij is Boskalis een aantrekkelijke werkgever omdat ik de mogelijkheid heb om zelf innovaties en onderzoeken te initiëren die direct en indirect relevant zijn voor tenders en projecten in uitvoering.’

Wil je meer weten over werken bij Boskalis? Lees dan de andere verhalen van collega’s!